Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Voor oudersOuderbetrokkenheid

Als ouders en school goed samenwerken, is de kans groot dat kinderen zich goed ontwikkelen.


 

Betrokken ouders, zowel op school als thuis, zijn dus ontzettend belangrijk. Reden voor ons om te proberen de ouderbetrokkenheid op onze school zo groot mogelijk te laten zijn. Om dit doel te bereiken neemt de Zuidwalschool deel aan de volgende projecten en heeft de volgende activiteiten:

 

Informatieavonden:

Peutergroepen: Maandagavond 25 oktober 2017 van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Kleutergroepen: Dinsdagavond 26 oktober 2017 van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Individuele kennismakingsgesprekken voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Donderdagmiddag en donderdagavond 28 september 2017. U krijgt een uitnodiging met de tijd waarop u wordt verwacht.

 

Ouderavonden/ Oudergesprekken: 

Peutergroepen a en b: Twee keer per jaar een oudergesprek. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Groepen 1t/m7: 1e rapportbesprekingen dinsdagmiddag en dinsdagavond 21 november 2017.

Groep 8: Adviesgesprekken worden ingepland in december. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. 

Groepen 1t/m7: 2e rapportbesprekingen dinsdagmiddag en dinsdagavond 20 maart 2018.

Groepen 7: Voorlopig advies gesprekken worden ingepland in juni. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Groepen 1t/m6: 3e rapport wordt uitgereikt op vrijdag 6 juli 2018. 

 

Groot Lentefeest 2017

Donderdag 26 april 2018 wordt op de Zuidwalschool de hele dag een groot feest tegen racisme en discriminatie georganiseerd: het Lentefeest. 

's Morgens een kindermarkt met tal van activiteiten en workshops voor de kinderen, geleid door ouders.
's Middags optredens van leerlingen van 2 1/2 jaar tot 12 jaar op een groot podium voor ouders en medeleerlingen.


Let op: We hebben op die dag uw hulp hard nodig!!! 
Aanmeldingsformulieren volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Samen Spel

De cursus is bedoeld voor ouders van peuters vanaf 2 jaar oud. 

Deze cursus wordt iedere woensdag gegeven in de peuterspeelzaal van de Zuidwalschool van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Spelenderwijs leren de peuters samen met hun ouders verschillende begrippen. Er wordt gewerkt aan de hand van thema's zoals familie, het huis, verkeer, de kinderboerderij en de buurt.

We beginnen iedere bijeenkomst altijd met spelen. Aan de hand van prentenboeken, platen, puzzels en ander spelmateriaal praten we over het thema.

Ook maken we een tekening, een knutselwerkje of doen we een activiteit buiten de deur. Tussendoor eten en drinken we gezamenlijk wat.

Door mee te doen aan de cursus 'Samen Spel' wordt de overgang naar de peuterspeelzaal of basisschool makkelijker en zijn de kinderen beter voorbereid. De cursus wordt geleid door Stichting Jeugdwerk.


Nederlandse les "Ouder en school":  Nederlandse lessen voor ouders, verzorgers en buurtgenoten.

Alle dames zijn welkom.

Lessen en activiteiten worden verzorgd door Barbara Versloot op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in het lokaal voor oudereducatie. 

Nederlandse les ''Taal in de buurt'': Nederlandse lessen voor ouders, verzorgers en buurtgenoten. Alle dames zijn welkom.

Lessen en activiteiten worden verzorgd door Kien Glerum op dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur t/m 24 november in het lokaal voor oudereducatie.

Ouderbetrokkenheid bij de methode Piramide

De onderbouw en de peuterspeelzaal werken met de methode Piramide, waarbij de ouders iedere dag welkom zijn bij de spelinloop. Gedurende het schooljaar worden er activiteiten georganiseerd voor en met onze ouders. Let u op de nieuwsbrieven en de site (ouders, activiteiten).

LOGO 3000

De groepen 1 en 2 en de voorschool gebruiken samen met de ouders het woordenschat-programma LOGO 3000. Iedere gezin uit deze bouw krijgt van de school een licentie om dit programma thuis te gebruiken. Wij gaan er dan ook vanuit dat met uw inzet de woordenschat van uw kind zal worden vergroot.

Bibliotheek

Op dinsdag en donderdag kunt u in de ochtend bij ons in de bibliotheek terecht om boeken te lezen en te lenen. Van 8.15 uur tot 9.00 uur bent u van harte welkom met uw peuter of kleuter.

EHBO-cursus voor ouders

Eerste Hulp Bij Ongevallen. Donderdag 12 oktober 2017.

In het oudereducatie lokaal van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Iedereen is welkom, er zijn geen kosten aan verbonden.

Leerzaam, praktisch en informatief!  

Speelochtend 

Kom ook leren en spelen met je kind. Stichting Jeugdwerk verzorgt een speelochtend voor moeder en kind van 0 tot 36 maanden. 

Samen spelen met je kind. Moeders ontmoeten moeders. Kinderen ontmoeten kinderen. 

De speelochtend is gratis en u bent allen van harte welkom. Iedere maandagochtend van 09.00 uur tot 10.30 uur in de peuterspeelzaal. 

De speelochtend wordt geleid door Marije van der Zwan en Nahid Zabihi. Aanmeldformulier kunt u bij de peuterspeelzaal ophalen en invullen. Leuk als u komt! 

Voorlichtingsmiddag Stichting Leergeld 

Donderdag 16 november om 13.00 uur in het lokaal voor oudereducatie. Iedereen is welkom. 

ALLE KINDEREN GELIJKE KANSEN. 

U krijgt informatie over het indienen van een aanvraag voor een computer, een fiets, materiaal voor sport en cultuur, vakantieweken, bijzondere schoolkosten en het aanvragen van een schoolspullenpas. 

U dient in het bezit te zijn van een Ooievaarspas. 

U bent alle van harte welkom om de voorlichtingsmiddag bij te wonen.

Bezoek aan het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Donderdag (datum volgt) om 13.00 uur lopen wij met elkaar naar het Centrum voor Jeugd en Gezin op de Paviljoensgracht 1. Alle ouders zijn welkom om mee te gaan. We krijgen een rondleiding en informatie over alle diensten binnen CJG.

Voorlichtingsmiddag Haagse Brandweer 

Donderdag 14 december 2017 om 13.00 uur in het lokaal voor oudereducatie. 

De brandweer komt bij ons een voorlichtingsmiddag verzorgen over brandveiligheid in en om het huis. Zeer leerzaam en interessant. U bent allen van harte welkom. 

Speculaaspoppen versieren 

Donderdag 30 november 2017 gaan wij speculaaspoppen versieren met de ouders die op donderdag de Nederlandse lessen volgen bij Barbara. Overige ouders zijn ook van harte welkom om deze gezellige Sintmiddag bij te wonen. Het aantal plaatsen is beperkt, vol is vol dus kom op tijd!   

 

-Voorlichting JGC gezonde voeding

Donderdagmiddag (datum volgt) van 13.00 uur tot 15.00 uur in het lokaal voor oudereducatie.

 

-Voorlichting JGC pubers

Donderdagmiddag (datum volgt) van 13.00 uur tot 15.00 uur in het lokaal voor oudereducatie.

 

-Voorlichtingsmiddag Dokters van de wereld

Donderdagmiddag (datum volgt) van 13.00 uur tot 15.00 uur in het lokaal voor oudereducatie.

Medische zorg voor iedereen! Informatie over waar u terecht kunt. Ongeacht uw status ALTIJD RECHT OP MEDISCHE ZORG! Alle ouders zijn welkom.

   


 

 


 


Vorige afbeelding Onderbreken Volgende afbeelding